Cursus Motoriek en Zelfbeeld

De link tussen motoriek en zelfbeeld van een kind. Kinderen die goed zijn in sportieve en motorische activiteiten zitten vaak ook lekkerder in hun vel (=globaal zelfbeeld). Deze relatie wordt echter beïnvloed door het zelfbeeld over de sportieve en motorische activiteiten. Daarnaast zorgt een positief zelfbeeld over de sportieve en motorische vaardigheden voor motivatie om deel te nemen aan deze activiteiten.

Tijdens de basisschoolperiode ontwikkelen kinderen verschillende sportieve en motorische vaardigheden. Ook ontstaan er tijdens deze periode grote verschillen in het zelfbeeld tussen kinderen. Inzicht in de ontwikkeling van het zelfbeeld zorgt ervoor dat de leerkracht dit op tijd kan signaleren en, indien nodig, kan bijsturen.

De cursus Motoriek en Zelfbeeld duurt 1,5 a 2 uur en wordt ook in combinatie aangeboden met de cursus “Developmental Coördination Disorder (DCD)”. Johannes Noordstar wisselt theorie en praktijk tijdens deze cursus veelvuldig af.

De volgende onderdelen komen tijdens deze cursus aan bod:

  • Hoe ontwikkelt het sportief, motorisch en globaal zelfbeeld zich tijdens de basisschoolperiode?
  • Welke verschillen zijn er tussen jongens en meisjes?
  • Welke verschillen zijn er tussen kinderen met motorische problemen en normaal ontwikkelende kinderen?
  • Wat is de invloed van motorische zelfwaardering?
  • Hoe kan ik het motorisch zelfbeeld meten?
  • Hoe kan ik het zelfbeeld tijdens de les stimuleren?

Hoe kan je de cursus Motoriek en Zelfbeeld volgen?

De cursus Motoriek en Zelfbeeld kan op locatie gegeven worden voor het (hele) team. Dit kan al interessant zijn vanaf 4-5 deelnemers. Wil je dat Johannes bij je langs komt? Vraag dan hier een offerte aan.